Request sample
News

BCG Model อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังสู่ Texture House Company

ข่าวจาก SD PERSPECTIVES LIFESTYLE SUSTAINABILITY (วันที่ 9 พฤษภาคม 2566)

Texture House Company ปรับ เนื้อสัมผัส ในอาหาร ยังไง

9 พฤษภาคม 2566…บริษัท บ้านโป่งทาปิโอก้า จำกัด บริษัทครอบครัวที่ Disrupt ตัวเองผ่านการทรานฟอร์มธุรกิจ พัฒนา Carbohydrate-based ingredients Solution ป้อน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม สร้างแบรนด์บ้านโป่งฟูจิซังผลิตภัณฑ์แป้งนวัตกรรมสำเร็จรูป เจาะตลาด SMEs และไลฟ์สไตล์ ซึ่งทุกส่วนของมันสำปะหลังนำมาใช้หมุนเวียนตามหลัก BCG และเพิ่มมูลค่าในระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนและบางส่วนก็แปลงกลับมาเป็นรายได้ให้กับบริษัท

ประสิทธิ์ สุขสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์สมิทธิ์ สุขสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานนวัตกรรม ปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทบ้านโบ่งทาปิโอก้า จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 และกิตติ สุขสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทบ้านโป่งทาปิโอก้า จำกัด ร่วมกันกล่าวถึง การ Disrupt ตัวเอง จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลายเป็นโรงงานผลิตแป้งสำหรับ Food Texture Solution

“ในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา บ้านโป่งทาปิโอก้า เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยยอดขายรวมในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาก สูงกว่าการดำเนินธุรกิจในช่วง 30 ปี แรกของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าของสินค้าที่ขายนั้นเพิ่มขึ้นจากการขายแป้งมันแบบดังเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งในวันนี้แป้งมันแบบดั่งเดิมที่เคยเป็นสินค้าหลักของบริษัทมา กว่า 40 ปี มีมูลค่าเหลือเพียง 10% ของยอดขายรวมทั้งหมด ทำให้เรามีความมั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้ว”

หลังการ Disrupt ตัวเอง ปัจจุบันบ้านโป่งทาปิโอก้า มีพนักงานจำนวน 550 คน ในจำนวนนี้ เป็นพนักงานในส่วนของ R&D ประมาณ 45 คน มีโรงงาน 11 แห่ง มีลูกค้ากว่า 200 ราย กระจายอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังผลิตสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาเนื้อสัมผัสในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความนุ่ม แน่นเนื้อ กรอบ แข็ง เปราะ ฉ่ำ เนียน หยาบ เหนียว และ ความเป็นเส้นใย อุตสาหกรรมยา พัฒนาแป้งที่นำไปเป็นส่วนผสมในยารักษาโรค ตลอดจนนำไปใช้กลุ่ม Specialized Nutrition Need เช่น อาหารด้านสุขภาพ อาหารทดแทน รวมไปถึงอาหารทางการแพทย์ หรืออาหารเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆอาทิ ผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน มะเร็ง ส่วนอุตสาหกรรมกระดาษ พัฒนาแป้งให้มีคุณสมบัติ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในขั้นตอนการขึ้นรูป อีกทั้งผลิตแป้งนวัตกรรมชั้นสูงของบ้านโป่งทาปิโอก้ามันสำปะหลังสายพันธุ์พิเศษเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งลูเซนท์ (LUCENT) ทำให้ได้แป้งที่ผลิตออกมามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแป้งจากมันฝรั่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัตถุดิบราคาแพง

“ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทบ้านโป่งทาปิโอก้า เรายังให้ความสำคัญกับการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนตามหลักของ BCG Model ดังจะเห็นได้ว่าในกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังของบริษัทไม่มีส่วนใดที่เหลือทิ้งเลย ทุกส่วนของมันสำปะหลังนำมาใช้หมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าในระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนและบางส่วนก็แปลงกลับมาเป็นรายได้ให้กับบริษัท เช่น มีการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ส่วนกากมันสำปะหลังขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ หรือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเห็ด รวมถึงนำไปวิจัยและพัฒนาเป็นสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ เช่น ทรายแมวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วในแต่ละปีบริษัทมีรายได้จากการนำของเหลือใช้ไปเพิ่มมูลค่าปีละประมาณ 2-3% ของยอดขาย รวมถึงยังมีรายรับจากการขายคาร์บอนเครดิตปีละกว่าหนึ่งล้านบาทมาระยะหนึ่งแล้ว”


ล่าสุด บริษัทในฐานะสมาชิกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เดินหน้าเรื่องคาร์บอน ฟุตพรินท์ พร้อมทั้งดูแลซัพพลายเชนในระบบที่จะต้องสอดคล้องกับ BCG ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายที่เป็นสมาชิกปลูกมันสายพันธุ์พิเศษและรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 150% ผ่านรูปแบบคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง

ผู้บริหาร บ้านโป่งทาปิโอก้า กล่าวในท้ายที่สุด การตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ ของบริษัทในวันนี้ ก็เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานในกรุงเทพของบริษัท จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของแลปวิจัย สถานที่ทำเวิร์กช็อปท์ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือ ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ใน 20 ประเทศ เพื่อนำโจทย์หรือปัญหาเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสมาศึกษาและมองหาโซลูชั่นในการแก้ปัญหาร่วมกัน

Leave a Reply

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Get a Quote